زبان ماشین معرفی دنیای خودرو

زبان: ماشین معرفی دنیای خودرو

گت بلاگز بازار خودرو تولید ون زیاد کردن یافت

مهر ماه امسال تولید انواع ون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۴۵.۵ درصد زیاد کردن یافت. 

تولید ون زیاد کردن یافت

تولید ون زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

مهر ماه امسال تولید انواع ون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۴۵.۵ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ون از ۱۱ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۳۸ دستگاه رسید.

تولید ون زیاد کردن یافت

تولید این محصول در کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل صعودی بوده و از هفت دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۳ دستگاه زیاد کردن یافت.

مهر ماه امسال تولید انواع ون در سروش دیزل مبنا نیز زیاد کردن یافته و از صفر دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۲۵ دستگاه رسید.

مهر ماه امسال تولید انواع ون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۴۵.۵ درصد زیاد کردن یافت. 

برخلاف این دو شرکت ولی تولید انواع ون در آکیا دویچ متوقف شده است و از چهار دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | خودرو | دستگاه | خودروسازان داخلی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs